Jaar verslag 2014

Kijk naar de jaar verslag 2014 – jaarrekening2014.

CHRISTELIJKE KINDERTEHUIZEN INDIA  BAALANS PER 31 DECEMBER 2014

  2014 2013

 

activa
passiva
activa
 passiva
ACTIVA
5.176,52

 

 
4410, 84
 
Vermogen        
huidig saldo   0.00   0.00
   
4.753,02

 

 
3987,34

 

betalen bedragen  
423,50

 

 
423,50

 

TOTAAL
5.176,52
5.176,52
4.410,84
4.410,84