Jaar Verslag

Jaar rekening 2019

Financieel overzicht van 2017 t/m 2019

Namens ons kindertehuis in Chennai, Zuid-India, willen wij u heel hartelijk danken voor uw ondersteuning gedurende het afgelopen jaar in de vorm van gebed en financiële bijdragen.

 

Met vriendelijke groet,
Stichting Christelijke Kindertehuizen India 

 

Financieel overzicht

 Jaar Verslag 2016: We hielden voor het jaarverslag 2016 hier onder ,gelive controleer het aub .

 

Stand van zaken 2014

Namens ons kindertehuis in Chennai, Zuid-India, willen wij u heel hartelijk danken voor uw ondersteuning gedurende het afgelopen jaar in de vorm van gebed en financiële bijdragen.

Ondanks de algemene economische teruggang zijn er met de nieuwbouw, dankzij enkele gulle gevers, toch nog goede vorderingen gemaakt.

De gemiddelde maandelijkse inkomsten zijn echter helaas aanzienlijk teruggelopen naar ca. 416 euro per maand terwijl er 875 euro nodig is om de dagelijkse uitgaven te kunnen dekken. Wij bidden en hopen dat het tij spoedig ten gunste mag keren, en we gedurende 2014 op uw hartverwarmende steun mogen blijven rekenen.

Met vriendelijke groet,
mede namens de vrijwilligers en de kinderen:
het bestuur van de Stichting Christelijke Kindertehuizen India

Financiën

Volgens de berekening van de architect in 2008 zou de bouw rond 29.000 euro gaan kosten; nu zijn we alweer bijna 3 jaar verder. De SCKI heeft 24 februari 2.450 euro overgemaakt en in april 12.500,- met in juli de laatste 8.000 euro. In totaal is er dus tot op heden 22.950 euro geïnvesteerd, een budgetoverschrijding van maar liefst 3.950 als gevolg van de extra grondwerkzaamheden, inflatie en degelijkere constructie in de vorm van 24 i.p.v. 18 pilaren. Zolang de bouw nog niet gereed is kunnen de kinderen gelukkig nog in het kerkgebouw verblijven. Het financiële plaatje t/m augustus 2010 ziet er nu als volgt uit:

Lees meer: Financiën

Financiën overzicht 2009

Begin 2008 ontvingen we maandelijks structureel €350,-. Dit bedrag is inmiddels gegroeid tot ruim €500,-. Dit komt door een groei van het aantal maandelijkse sponsors en door een verhoging van de donatie door regelmatige sponsors. De reservering voor de nieuwbouw is van €4.500,- gestegen naar € 18.530,-. Dit werd mogelijk gemaakt door verschillende mooie giften van regelmatige en eenmalige sponsoren waaronder kerkelijke gemeenten. Deze sterkere financiële positie heeft ons doen besluiten om vanaf september de financiële bijdrage naar het Children Home India te verhogen met €50,- naar €550,-. Hieronder een overzicht per kwartaal van de inkomsten en uitgaven van 2009:

Lees meer: Financiën overzicht 2009

Stand van zaken

Financiën
–     Zoals in de inleiding al genoemd, is onze financiële situatie in de afgelopen maanden enorm verbeterd. Onze reservering voor de nieuwbouwplannen is door enkele grote giften gegroeid tot ruim € 17.000, meer dan de helft van het voor de nieuwbouw benodigde bedrag.
– Ook het totaalbedrag aan structurele maandelijkse donaties aan de SCKI groeit gestaag, maar zeker. Daarom hebben wij besloten de maandelijkse bijdrage aan de organisatie in India te verhogen tot € 550,-. Deze verhoging is behoudend, omdat wij prioriteit willen geven aan de nieuwbouwplannen, die een fundamentele vooruitgang beloven voor de huisvesting van de kinderen.

– Wij willen alle mensen bedanken die reeds hebben besloten ons maandelijks met een vast bedrag te ondersteunen of die hun maandelijkse bijdrage zelfs hebben verhoogd.
– Wilt u, mocht u dat nog niet doen, overwegen om ons maandelijks met een vast bedrag te sponsoren, in plaats van af en toe een bedrag over te maken? Dit kan door een automatische incasso in te vullen (via de site te downloaden/printen) of door een periodieke betaalopdracht aan uw bank te versturen.
– Wilt u overwegen uw maandelijkse bijdrage te verhogen?
– Kent u mensen in uw omgeving die misschien mogelijkheden hebben dit project te sponsoren?
We hopen in de volgende nieuwsbrief te kunnen melden wat deze oproep heeft opgeleverd.

Lees meer: Stand van zaken

Financiën

Ons streven was vorig jaar om in ieder geval maandelijks structureel € 500,- van sponsors te ontvangen, omdat Children Home dit bedrag minimaal nodig heeft om 25 kinderen in hun onderhoud te voorzien. Inmiddels worden er ruim 30 kinderen opgevangen en streven we naar een maandbedrag van €600,-. Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat er structureel meer sponsorgeld binnenkomt. Dit kan mogelijk als volgt:
– Wilt u, wanneer u dat nog niet doet, overwegen om maandelijks met een vast bedrag te sponsoren, in plaats van af en toe een bedrag over te maken? Dit kan door een automatische incasso in te vullen (via de site te downloaden/printen) of door een periodieke betaalopdracht aan uw bank te versturen.

– Wilt u overwegen uw maandelijkse bijdrage te verhogen?
– Kent u mensen in uw omgeving die misschien mogelijkheden hebben dit project te sponsoren?

We hopen in de volgende nieuwsbrief te kunnen vermelden wat deze oproep heeft opgeleverd.
Wanneer maandelijks het streefbedrag bereikt wordt, kunnen alle overige giften ten goede komen aan het nieuwbouwproject, waar momenteel al € 6.000,- voor gereserveerd hebben.