Protestantse Gemeente Chaam

De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Chaam heeft elk jaar een ander doel voor de diaconale collecte tijdens de maandelijkse dienst van Schrift en Tafel.

We zoeken daarvoor een bestemming waarbij de lijnen heel kort zijn, kinderen het meeste geholpen worden en er weinig tot niets "aan de strijkstok" blijft hangen.Dit goede doel wordt vaak aangedragen door een gemeentelid, die het goede doel meestal persoonlijk kent. Sinds september 2011 is het doel "Stichting Christelijke kindertehuizen India".
Via-via hadden we eerder al contact met mevr. Edith Doomen uit Tilburg, de voorzitter van de stichting. Tijdens een bezoek van pastor PremKumar Pandian aan Nederland en onze Diaconie hebben we besloten om dit jaar de diaconale collecte tijdens de maandelijkse dienst van Schrift en Tafel te bestemmen voor de SCKI.

Het hartverwarmende enthousiasme van PremKumar Pandian en de controle op de besteding van de gelden is meer dan genoeg reden om dit project financieel te ondersteunen.

Hans de Kruyf

Voorzitter Diaconie van de Prot. Gem. Chaam