Jaar verslag 2015

Kijk naar de jaar verslag 2015 – jaarrekening2015.

CHRISTELIJKE KINDERTEHUIZEN INDIA  BAALANS PER 31 DECEMBER 2015

  2015 2014
 

activa

passiva
activa
passiva
 ACTIVA
2.681,96
 
5.176,52
 
Vermogen        
huidig saldo   0.00   0.00
   
1.834,96
 
4.753,02
betalen bedragen  
847,00 
 
423,50
TOTAAL 2.681,96 2.681,96 5.176,52 5.176,52