Financiën

Volgens de berekening van de architect in 2008 zou de bouw rond 29.000 euro gaan kosten; nu zijn we alweer bijna 3 jaar verder. De SCKI heeft 24 februari 2.450 euro overgemaakt en in april 12.500,- met in juli de laatste 8.000 euro. In totaal is er dus tot op heden 22.950 euro geïnvesteerd, een budgetoverschrijding van maar liefst 3.950 als gevolg van de extra grondwerkzaamheden, inflatie en degelijkere constructie in de vorm van 24 i.p.v. 18 pilaren. Zolang de bouw nog niet gereed is kunnen de kinderen gelukkig nog in het kerkgebouw verblijven. Het financiële plaatje t/m augustus 2010 ziet er nu als volgt uit: 
Bestuurszaken
Zoals u in onderstaand kader kunt zien heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Onder dank voor de door hen bewezen diensten zijn zowel de voorzitter als de secretaris en penningmeester teruggetreden. De nieuwe samenstelling gaat met veel verve aan de slag.