Financiën overzicht 2009

Begin 2008 ontvingen we maandelijks structureel €350,-. Dit bedrag is inmiddels gegroeid tot ruim €500,-. Dit komt door een groei van het aantal maandelijkse sponsors en door een verhoging van de donatie door regelmatige sponsors. De reservering voor de nieuwbouw is van €4.500,- gestegen naar € 18.530,-. Dit werd mogelijk gemaakt door verschillende mooie giften van regelmatige en eenmalige sponsoren waaronder kerkelijke gemeenten. Deze sterkere financiële positie heeft ons doen besluiten om vanaf september de financiële bijdrage naar het Children Home India te verhogen met €50,- naar €550,-. Hieronder een overzicht per kwartaal van de inkomsten en uitgaven van 2009:

Opmerkingen: 
– De geoormerkte gift van €200,- is door Children Home India gebruikt voor de aanschaf van ventilatoren. Bij de Uitgaven is dit bedrag opgenomen onder de post Incidentele uitgaven.   
– Het benefietconcert in november, van de Vocal Group Maandag heeft €600,- opgeleverd.