Februari 2016 Nieuwsbrief

SCKI Nieuwsbrief

Inhoud

> De situatie nieuwbouw Meisjes Home en de Jongens Home
> Het Willem voor India 2016

De situatie nieuwbouw Girls Home en de nood voor een Boys Home
Geachte donateurs/vrienden van de kinderen van Chennai,
          Het is al weer enige tijd geleden dat er een nieuwsbrief vanuit de stichting naar u ge-stuurd is geweest. Dit heeft vooral te maken met een doorstart dat de stichting heeft gemaakt i.v.m. de steeds hernieuwde eisen van de regering van India. Eerst natuurlijk een hartelijke groet van de kinderen en de werkers van en in het kinderhuis. Ze zijn allemaal redelijk gezond, gaan trouw naar school en de oudere kinderen volgen de extra lessen op zaterdag. Ze zijn ook allemaal veilig en wel door de grote wateroverlast gekomen, wel zijn er bijna 300 mensen over leden n.a.v. de hevige regenval en over-stromingen. 
De nieuwbouw van wat we nu de Girls Home noemen gaat haar laatste fase in en naar verwachting zal dit in april helemaal klaar zijn. En kunnen we met de jongelui van Het Willem van Oranje College, die voor een groot gedeelte van de bouw van het huis hebben gezorgd, een mooie opening maken van het huis. Maar dan zijn we natuurlijk nog niet klaar, eigenlijk gaat het dan echt beginnen. Dan hopen we met de kinderen te gaan werken aan hun toekomst zoals scholing, beroepen training een plaats voor ze zoeken in de maatschappij enz.
Er is ook nog een andere zorg en dat zijn de jongens. Tot nu toe woonden ze boven de kerk in een goedgekeurde jongens huis, maar dat gaat veranderen. Het is vanwege de uitbreiding van de East Coast Road namelijk niet meer mogelijk om een kinderhuis aan deze zeer drukke weg te hebben. We hebben daarom uw hulp nodig, we zijn in het bezit van een stuk grond in de buurt van de girls home en willen daar heel graag een boys home gaan bouwen. Dit kan niet zonder de hulp van onder andere u / jullie. 
We vragen hiervoor uw gebed en een open hart om te helpen waar maar kan, zodat deze nood ook weer opgelost kan worden.

Laatste keer
Hoe gaat het met de bouw van het nieuwe te huis? De bouw gaat langzaam maar zeker. We zijn met de tweede verdieping bezig en dit hoofdzakelijk met de opbrengst van de acties die gehouden werden op Het Willem van Oranje College in Waal-wijk. Deze school gaat voor de laatste keer met een groep jon-gelui naar Chennai met de bedoeling dat het huis in mei klaar is. Op dit moment is het dak van de tweede verdieping onder constructie. Wat we van u / jullie vragen is te bidden voor de bouw van de “Boys Home”. Dat we met hulp vanuit Nederland kunnen bouwen en dat de ook de jongens in een veiligere om-geving met goede verzorging een toekomst kunnen hebben.

Children Home India, 
2/167, East Coast Road, 
Injambakkam, Chennai 
600041 India

E-mail: info@scki.org
Tel. 0685052081 
KvK 1808716
NL47INGB0004951897

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Prem Pandian :   0031685052081 email-    prempandia20@hotmail.com
Hans Molenaar: 0031683333623 email-  puritanstudent@outlook.com