Samen werking met andere inrichting

 

Harvest Bridge is een netwerk van betrouwbare inheemse kerken en missionarissen, die samen werken in een gemeentelijke  stichting, onderwijs door predikant , armoedebestrijding, noodhulp by rampen, en diverse andere programma's van missionarissen en humanitaire programma's.

We werden opgericht en blijven groeien met weinig wereldse middelen. Het geheim van ons succes werkt via lokale kerken en ministeries in de landen waar wij actief zijn. Deze maken gebruik van de passie, ervaring en kennis van de lokale christenen en vermindert de duplicatie van inspanningen zorgen ervoor dat inspanning meerdere keren worden gedaan en  dat middelen vaker worden gebruikt. Door Gods genade is deze strategie zeer effectief geweest.

Kinderen worden opgeleid, families worden gered van de armoede en Christus wordt verkondigd!

De mannen en vrouwen werken we met erkennen de noodzaak voor elke persoon om te horen het Evangelie, of ze nu in een dorp van 100 of een stad van 10 miljoen wonen.

Zij weten wat het kost om Christus te volgen. Ze kan eerlijk vertellen hun eigen mensen, dat het volgen van Jezus is de moeite waard. Dat het de moeite waard is geslagen, de moeite waard wordt ontzegd basisbehoeften, de moeite waard door de familie wordt afgewezen. Hij is het waard.