Groeten uit India begin 2011

Hartelijke groeten vanuit India!

Allereerst namens de kinderen en hun verzorgers hartelijk dank voor jullie trouwe support.

Zonder jullie zou het voor mij niet mogelijk zijn om voor de kinderen te zorgen en de bijkomende projecten te steunen.

Dat de tijd vliegt is ook van toepassing op de geschiedenis van ons kindertehuis! Begonnen direct na de tsunami van 2004 is de nieuwbouw van het eigen tehuis nu in een vergevorderd stadium. De buitenmuren, de vloer en het platte dak zijn praktisch gereed. Tijdens zijn recente bezoek aan Nederland was pastor Prem in de gelegenheid geïnteresseerde studenten in Delft te ontmoeten. Na een presentatie waren zij dermate enthousiast dat ze aanboden om voor een periode van 3 weken, in de loop van juli, als vrijwilliger naar India te komen en met de nieuwbouw mee te helpen.

Hetzelfde geldt voor een echtpaar uit Mijdrecht lid van de Christelijk Ger. kerk vrijgemaakt aldaar. Zij zijn van plan om in het najaar gedurende 2 maanden de kinderen Engels te leren en zondagschoolles te geven.

Op dit moment zijn de 35 kinderen nog steeds ondergebracht in het kerkgebouw maar de verwachting is dat tegen het eind van dit jaar het nieuwe tehuis gereed voor gebruik zal zijn.

 

Kinderen zijn altijd graag bereid voor de camera te poseren, ook in India!

Kinderen zijn altijd graag bereid voor de camera te poseren, ook in India!

Wat de financiën betreft willen we graag nog eens benadrukken dat al de medewerkers op vrijwillige basis van kost en inwoning bij de stichting betrokken zijn. Er is geen sprake van betaalde krachten:
elke euro komt alleen de kinderen en de nieuwbouw ten goede. Aanvullende middelen zijn dringend nodig aangezien de basisbehoeften bij 35 kinderen @ € 25 =  € 875 dragen, terwijl er op dit moment maandelijks gemiddeld € 662 aan donaties binnenkomt.

Daar komt bij dat sinds de nieuwe regering van India is aangetreden er ook nieuwe regelgeving voor kindertehuizen van kracht geworden is waaronder de bepaling van een calamiteitenfonds van € 2000 waar bovenop het verplicht is om bij noodsituaties een busje voor de kinderen beschikbaar te hebben. Dit betekend een eveneens onverwachte investering van ca. € 10.000.

Wilt u ons mooie werk daarom blijven steunen, ondanks dat u misschien door de crisis zelf minder te besteden hebt? U kunt uw bijdrage storten op de bankrekening van de SCKI: ING 49 51 897.
Elk bedrag is van harte welkom. 
Voor meer info: www.scki.org. Tel. 06 219 19 740.

Met vriendelijke groet, Edith Doomen, initiatiefneemster en voorzitter S.C.K.I.