Nieuwsbrief 2011

                                                                                                 NIEUWSBRIEF JUNI 2011

Nieuws vanuit de SCKI-Site.
Alle nieuws is tegenwoordig via de site te lezen. Ook nieuw is dat de nieuwsbrief nu vanuit de SCKI site wordt verstuurd. Verder nog een aantal nieuwe onderwerpen op de site.

Geralda de Man
 


Groeten uit India begin 2011

Hartelijke groeten vanuit India!

Allereerst namens de kinderen en hun verzorgers hartelijk dank voor jullie trouwe support.

Zonder jullie zou het voor mij niet mogelijk zijn om voor de kinderen te zorgen en de bijkomende projecten te steunen.

Dat de tijd vliegt is ook van toepassing op de geschiedenis van ons kindertehuis! Begonnen direct na de tsunami van 2004 is de nieuwbouw van het eigen tehuis nu in een vergevorderd stadium. De buitenmuren, de vloer en het platte dak zijn praktisch gereed. Tijdens zijn recente bezoek aan Nederland was pastor Prem in de gelegenheid geïnteresseerde studenten in Delft te ontmoeten. Na een presentatie waren zij dermate enthousiast dat ze aanboden om voor een periode van 3 weken, in de loop van juli, als vrijwilliger naar India te komen en met de nieuwbouw mee te helpen.
 


Victor Santhosh
Deze keer is het Victor Santosh, hij is 12 jaar en verblijft nu 2 jaar in ons tehuis. Hij bezoekt de locale openbare school en zit in vergelijking met ons systeem in groep 8. De reden dat hij bij ons verblijft is dat hij geen vader heeft en zijn moeder de schoolkosten niet kan betalen. Hij heeft 2 broertjes en een zusje. Rekenen en Engels zijn zijn favoriete vakken. Zijn hobbie is tv kijken en later wil hij schilder worden.

Zijn favoriete schriftgedeelte is Psalm 23. 
Een serieuze knaap met een positieve uitstraling.
 


Water in wijn
Tijdens een bezoek aan enkele gezinnen van zijn kerk in omliggende dorpen deed pastor Prem de volgende ervaring op. Zo was hij in de gelegenheid om over een periode van een half jaar bij een bepaald Hindoe gezin regelmatig over Jezus te spreken. Tot het moment waarop men te kennen gaf daar geen behoefte meer aan te hebben. Pastor Prem besloot voor hen te bidden en te vasten.
Een half jaar later bezocht hij hen opnieuw en in deze ontmoeting vertelden ze dat hun zoon trouwplannen had waarop pastor Prem aanbood voor het huwelijk te bidden. Tot zijn verbazing werd dit aanvaard. Ook kon hij het vehaal uit de Bijbel over de wonderbaarlijke verandering van water in wijn tijdens de bruiloft te Canaän aan hen voorlezen. De eerstvolgende zondag bezochten ze de kerk van pastor Prem. Na de dienst mocht hij voor hen bidden waarna ze hem verzochten de huwelijksceremonie te sluiten. Kort daarna wilden zij ook gedoopt worden en veranderden ze hun Hindoe namen in christelijke namen. Sindsdien zijn zij trouwe bezoekers van de Central Disciple Church in Injambakkam.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –